ft@unigal.ac.id +62 265-776787

No

Jabatan

Nama

1

Dekan

Heris Syamsuri, ST., MT

2

Wakil Dekan I

Ir. Yanti Defiana, ST., MT.

3

Wakil Dekan II

R. Nugraha K. N. ST., MT.

4

Wakil Dekan III

Eky Aristriyana, ST., MT

5

Ketua Prodi. Teknik Sipil

Ir.Wahyu Sumarno, ST., MT.

6

Ketua Prodi. Teknik Industri

Yusuf Kurnia ST.MT

7

Ketua Prodi. Teknik Mesin

Ir. Zenal Abidin, ST., MT.

8

Ketua Prodi Sistem Informasi

Maulana Sidiq, S.Kom., M.Kom

9

Sekretaris Prodi Teknik Sipil

Ir. Atep Maskur, ST,. MT.

10

Sekretaris Prodi Teknik Mesin

Slamet Riyadi, ST., MT.

11

Sekertaris Prodi Teknik Industri

Gilang Hamzah Akbar, ST., MT

12

Sekertaris Prodi Sistem Informasi

Rian Dwicahya S., S.T., M.Kom

13

Kabag. Tata Usaha

Sonni S. Koswara, SE.

14

Kasubag. Akademik

Ricky Yohan, ST.

15

Kasubag. Kepegawaian dan Keuangan

Bayu Nugraha, ST

16

Kasubag Kemahasiswaan

Delindha Dwi Yulianti, S.Pd

17

Kasubag Akademik

Ricky Yohan, ST

16

Kepala Lab. Mesin

Tia Setiawan, ST., MT.